Naspäť

Financovanie bývania prostredníctvom hypotéky

Financovanie bývania prostredníctvom hypotéky je aktuálne stále výhodnejšie, zároveň sa ale kritériá na jeho získanie sprísňujú.


Odporúčaniami NBS zo 7.10.2014 sa postupne zavádzajú do praxe viaceré opatrenia. Najdôležitejšie z pohľadu klientov, ktorí majú záujem podať žiadosť o financovanie svojho zámeru prostredníctvom hypotéky, sú dve.


Prvé sprísňuje posudzovanie schopnosti klienta splácať úver v prípade zvyšovania úrokových sadzieb. Vykonáva sa testovaním schopnosti klienta splácať hypotéku aj po prípadnom zvýšení úrokových sadzieb. V praxi to vyzerá tak, že špecialista banky prepočíta skóringový model (kalkulačka banky na predbežné posúdenie klienta z hľadiska jeho príjmov, výdavkov a bonity) s úrokovou sadzbou o 2 % vyššou ako je aktuálna sadzba, ktorú klient môže získať.


Druhé sa týka postupného znižovania LTV (loan-to-value)- možnej výšky úveru oproti hodnote zabezpečenia. Čo v praxi znamená, že banky postupne znižujú % výšky úveru oproti hodnote zakladanej nehnuteľnosti. Zatiaľ, čo v minulosti, po splnení bankou stanovených podmienok, ste nemali problém získať financovanie na 100 % hodnoty (zo znaleckého posudku alebo interného ocenenia banky) založenej nehnuteľnosti, aktuálne je to max. 90 %. Samozrejme ešte stále je malé množstvo klientov, ktorí majú šancu získať aj 100 % financovanie. Aktuálne banky schvália 100% financovanie na 15% poskytnutých úverov. Po 1.1.2017 to bude už len 10 %.

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.