Naspäť

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úverov

Vláda sa dohodla s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie na zmenách pri splácaní úverov v súvislostí so šírením koronavírusu. Vychádzajú tak v ústrety množstvu požiadaviek zo strany klientov bánk, ktorí sa kvôli mimoriadnej situácii dostali do zložitej životnej situácie a nemôžu splácať svoje záväzky v bankách. Návrh prináša možnosť bezodplatného odloženia splátok až o deväť mesiacov.

Prečítajte sa viac v článku TU.

Zdroj: Čarnogurský ULC 

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.