Naspäť

"Regulácia poškodí klientov" autor NEXT FUTURE

"Navrhovaná novela, o finančnej regulácii, v konečnom dúsledku poškodí klienta." V tomto zmysle sa vyjadrujú aj špecialisti priamo z bankového prostredia.


Pri poskytovaní služby je vždy najdôležitejším efektom spokojnosť spotrebiteľa. Tú nemožno dosiahnuť ak sprostredkovateľ služby nebude vzdelaný, proklietsky orientovaný a primerane finančne ohodnotený. Stále viac klientov, pristupujúcich k úverovým alebo poistným produktom, prichádza od sprostredkovateľov. Táto skutočnosť znamená, že daná služba je poskytovaná na dobrej úrovni a s efektom pozitívnych referencií.

http://www.nextfuture.sk/ekonomika/regulacia-poskodi-klientov/

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.