Naspäť

Služby notára pri uzavretí hypotekárneho úveru

Notár pomáha pri riešení bežných životných situácií. Ľudia ho najčastejšie kontaktujú pri spisovaní a kontrole zmlúv, dedení, alebo delení spoločného majetku manželov, či partnerov. Zároveň slúži aj na overovanie podpisov na právnych dokumentoch, osvedčeniach o správnosti odpisu, alebo fotokópiách listín.

Častokrát však potrebujeme využiť služby notára aj počas riešenia hypotekárneho úveru. Napríklad, ak sa rozhodneme požiadať o úver bez manžela/manželky a potrebujeme spísať notársku zápisnicu o úprave bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Spomínanú zápisnicu o BSM môžeme využiť, ak je jeden z manželov starší, alebo je iný dôvod, prečo nespĺňa podmienky na poskytnutie úveru. Vďaka tomuto je stále možnosť, že ten druhý môže požiadať o úver samostatne. Počas trvania manželstva, resp. po vyplatení úveru to môžeme upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť.

Notári okrem iného zabezpečujú aj notárske úschovy. Ak kupujeme nehnuteľnosť a máme vyššiu hotovosť, je bezpečnejšie, keď sa obrátime na notára a využijeme danú službu. Aj keď sa môže niekomu zdať, že riešenie úveru je jednoduché, je mnoho situácií, kedy sa môže celý proces skomplikovať a stať sa veľmi náročným. S nami ste však vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v dobrých rukách.

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.