Naspäť

Zásadné zmeny v hypotékach

Dôležité zmeny, ktoré výrazne zasiahli do posudzovania bonity a príjmov klientov. Možnosti získania 80-100% hypoték sa stále zužujú.
 

80% - 100% financovanie

90% - 100% hypotéka bude už len pre jedného z desiatich klientov. 80% - 90% hypotéka bude len pre štyroch klientov aj so započítaním toho prvého so 100% hypotékou.

Cieľom je zvýšiť vlastnú finančnú angažovanosť klienta.


Finančný vankúš

Je to rezerva, ktorá klientovi musí zostať po odpočítaní jeho splátok a životného minima. Pôvodná rezerva sa zvýši z 5% na 20%. Je to časť tzv. disponibilného príjmu, čiže príjmu na chod a výdavky okolo domácnosti.

Cieľom je ochrana klienta pre prípad budúceho rastu cien, prípadne výdavkov.


Stress test

Stresové testovanie je testovanie schopnosti klientov splácať úver aj pri vyšších úrokových sadzbách. Splátka úveru sa v hodnotiacom modeli prepočíta s o 2% vyššou sadzbou ako bude klientovi schválená. Klient úver získa len v prípade, že spĺňa bonitu aj pri takomto teste. 

Cieľom je preveriť schopnosť klienta splácať úver aj v prípade budúceho neočakávaného rastu úrokových sadzieb.


Dokladovanie príjmov

Úvery bez dokladovania príjmov sú už minulosťou. Dokladovanie a posudzovanie príjmov bude prísnejšie a podrobnejšie. Banky možno začnú skúmať aj výdavky za energie a telefón. Posudzovanie obratov u podnikateľov a živnostníkov sa možno zmení na podrobné skúmanie daňového priznania a účtovných výkazov.

Cieľom je eliminovanie možných problémov pri splácaní hypotéky pri nestabilnom príjme.

Zmeny pravdepodobne čakajú aj úvery na apartmány a rekreačné nehnuteľnosti, kde sa doterajšia splatnosť zmení z 30 na 8 rokov. Výška hypotéky na kúpu pozemku sa môže tiež znižovať.

Napriek uvedeným zmenám, sú sadzby hypoték stále nízke, čo praje kúpe nehnuteľnosti či už na bývanie alebo investíciu.

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.